Collectio Hispana Gallica Augustodunensis (BAV1341), Synodus Toletana nona, Canon 2


Source Manuscript: Collectio Hispana Gallica Augustodunensis (BAV1341), Synodus Toletana nona
Translations: (add new translation)
Annotations: (add new annotation)